Bestuur

bestuur en overige functies  kwf-afdeling almere

 

 

miranda joziasse – voorzitter

ciska van rijn – vice voorzitter

bart schreiner – secretaris

boukje elgersma – penningmeester

marianne van tongeren – collectecoördinator

lidwien venselaar – communicatie

overige functies

 – coördinator winkelbusjes