Organisatie

organisatie

de kwf-afdeling almere wordt bestuurd door een dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester, pr- coördinator en de collectecoördinator.het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met de districtcoördinatoren.

de afdeling krijgt ondersteuning vanuit het centraal bureau (hoofdkantoor kwf-kankerbestrijding) in de vorm van een ‘regio-coördinator’. deze adviseert het afdelingsbestuur en fungeert als communicatiekanaal tussen het centraal bureau en het afdelingsbestuur.

nieuwsbrief

om de communicatie met alle betrokkenen zo optimaal mogelijk te houden wordt er twee keer per jaar een nieuwsbrief uitgegeven. de nieuwsbrief verschijnt omstreeks mei/juni en november. via de nieuwsbrief wordt men op de hoogte gehouden van zaken die binnen de afdeling spelen. de nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel tussen het bestuur en iedereen die verder betrokken is bij kwf-afdeling almere. het is dus van het grootste belang dat het secretariaat op de hoogte is van alle mutaties. immers, een collectant die onbekend is bij het secretariaat blijft verstoken van belangrijke informatie.

collectanten die gestopt zijn, worden uit ons bestand verwijderd en ontvangen geen nieuwsbrief meer.

mochten collectanten beslist geen nieuwsbrief willen ontvangen, dan wordt hier natuurlijk rekening mee gehouden. in de nieuwbrief die voorafgaand aan de collecte verschijnt, staat de laatste informatie die van belang is voor de collecte.

de nieuwsbrief wordt volledig gesponsord en mogelijk gemaakt door het bedrijfsleven (zie sponsors).