Visie en missie

visie en missie kwf kankerbestrijding

kwf kankerbestrijding heeft in de bijna 60 jaar van haar bestaan al veel bereikt. sinds de oprichting in 1949 zijn de overlevingskansen van kankerpatiënten ruim verdubbeld. tegenwoordig is de kans dat iemand met kanker de eerste 5 jaar overleeft, gestegen tot ruim 50 procent. maar het aantal mensen dat jaarlijks kanker krijgt, neemt ook toe.

onze visie

we moeten én kunnen kanker terugdringen.

wetenschappelijke kennis is hoop. wetenschappelijk onderzoek verbetert de vooruitzichten voor patiënten en verkrijgt de kennis om risico op kanker te beperken.

nieuwe kennis moet zo snel mogelijk ten goede komen aan iedereen. kennis is de basis voor een betere preventie, opsporing en behandeling van kanker.

onze strijd tegen kanker is een kwestie van lange adem. we vinden het noodzakelijk om structureel mensen en middelen in te zetten.

we bundelen internationaal de krachten. zo halen we het beste uit de beschikbare middelen en bereiken we sneller betere resultaten.

het beleid van de overheid bepalen we niet, maar beïnvloeden we wel.

iedereen kan meedoen.

de nederlandse bevolking is onze belangrijkste partner. kwf kankerbestrijding is geheel afhankelijk van giften.

onze missie

kwf kankerbestrijding gaat al 60 jaar voorop in de strijd. dat doen we niet alleen. maar samen met patiënten, artsen, wetenschappers, collectanten, donateurs, bedrijven en veel… heel veel vrijwilligers. samen strijden we voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.

we:

– inspireren en mobiliseren donateurs en vrijwilligers.

– halen het beste uit de beschikbare middelen.

– stellen wetenschappers (financieel) in staat sneller kennis te ontwikkelen en toe te

passen.

– zorgen dat kennis over het ontstaan, de behandeling en preventie van kanker en over

het leven met kanker zo snel mogelijk ten goede komt aan zoveel mogelijk mensen.

– stimuleren anderen om kankerbestrijding prioriteit te geven in hun beleid.

kijk voor meer informatie over de achtergronden van kwf kankerbestrijding op de landelijke website: www.kwfkankerbestrijding.nl